Vegetable

จากแปลงผักเปื้อนสาร มาเป็นแปลงผักปลอดสารพิษ ได้อย่างไร ?

เริ่มต้นเรา Endu Herb เข้าไปให้ ส่งเสริมสุขภาวะเกษตรที่ดี ผู้ปลูกปลอดภัย  นำเสนอวิธีการเกษตรอินทรีย์แบบไม่ใช้สารพิษ   อันจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรที่จะไม่ใช้สารเคมีอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ภายใต้กรอบมาตรฐานความปลอดภัย 3 มิติ เอ็นดูเฮิร์บ  ดังนี้

แปลงผักที่เคยใช้สารเคมีมาก่อน หน้าดินจะแข็งสภาพดินจะเสื่อม ต้นไม้เหลือง ยิ่งใช้ยิ่งหยุดไม่ได้ เพราะพอหยุด พืชผลก็จะเสียหาย ไม่งอกงาม แต่ถ้าอยากให้ดินปลอดสารจริงๆ  ดินกลับมาชีวิตเหมือนเดิมก็ต้องฝืนใจหยุด เมื่อเลิกใช้สารเคมีได้แล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดและฟื้นฟูดินในขั้นตอนถัดไป คือ บำบัดและฟื้นฟูดิน

การบำบัดและฟื้นฟูดิน ทำได้หลากหลายวิธี ตามแต่สภาพความยากง่ายของการปรับปรุงดิน

และสภาพสารเคมีในดินว่าตอนนี้มีอยู่มากแค่ไหน อาทิเช่น

การฟื้นฟูดินโดยใช้พืชบำบัดสารพิษ (Phytoremediation)

วิธีการนี้ทำได้โดยปลูกพืชลงในดินที่มีปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนในปริมาณสูง โดยพืชที่นิยมนำบำบัดดินได้แก่ ทานตะวัน มัสตาร์ด หรือ พืชน้ำจำพวกจอก แหน หรือต้นกก เป็นต้น โดยโลหะหนักจะถูกตรึงอยู่ที่รากพืชหรือดูดซับเข้าไปสะสมในต้นพืชแล้วทำการถอนออกจากพื้นที่บำบัดจนระดับโลหะหนักอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

เมื่อทำการบำบัดและฟื้นฟูดินในเบื้องต้นได้แล้ว  เราแนะนำให้เกษตรกรทำการปรับสมดุลดินด้วย

นวัตกรรม นกแก้วคิงพลัส จากธรรมชาติ 100 % ของทางเรา เพื่อลดต้นทุน และสร้างผักปลอดสารพิษ  

ช่วยฟื้นฟูสภาพดิน คืนเมืองให้ดิน

ขั้นตอนถัดมา เราแนะนำให้เกษตรกรใช้วัสดุปรับสมดุลดิน ตรานกแก้วคิงพลัส ซึ่งเป็นวัสดุที่ทางเอ็นดูเฮิร์บ คิดค้นขึ้นเพื่อปรับปรุงดินปนเปื้อนสารเคมี  เมื่อใช้นวัตกรรมนกแก้วคิงพลัส สิ่งนี้จะไปย่อยปุ๋ยเคมีที่อยู่ในดินเรื่อยๆ เมื่อย่อยเสร็จก็จะเกิดการทำงานร่วมกัน และสามารถดึงปุ๋ยเคมีที่มีแร่ธาตุ NPK ที่พืชต้องการมาใช้ทำให้ดินมีสภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จนปุ๋ยเคมีในดินค่อยๆหมดไป จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จากใบพืช ที่จะเขียวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ดินจะร่วนซุยและก็จะเริ่มเห็นมีสิ่งชีวิตเล็กๆในดินตามมาบ่งบอกถึงดินที่มีสุขภาพดี เหมาะแก่การปลูกพืชผลอย่างที่เราต้องการ

เมื่อมีผลผลิตดังต้องการแล้ว ก่อนที่เอ็นดูเฮิร์บจะรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรในเครือข่าย เราจะมีการนำตัวอย่างผักไปส่งตรวจหาสารเคมีและโลหะหนักก่อนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในทุกกระบวนการการผลิต  พืช ผัก ผลไม้ จะสุ่มตรวจในแปลงปลูกโดยฝ่ายตรวจสอบของเราเอง และครั้งที่สองจะถูกส่งตรวจที่ Central Lab Thai และ AMARC เพื่อหาปริมาณสารตกค้าง  เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีสารพิษตกค้างแน่นอน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรผู้ปลูกและผู้บริโภคผู้ซื้ออีกด้วย