Innovations for soil and vegetables

เปลี่ยนเพื่อทางเลือกที่ดีกว่า

เราเลือกที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ นั่นคือ การสร้างสมดุลดินให้กลับมาชีวิตอีกครั้ง

วงจรของพืช ก็ไม่ต่างจากเด็กแรกเกิด เมื่อเกิดมาต้องการได้รับสารอาหารที่ดีพอ

เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายตนเอง ซึ่งพืชก็เช่นกัน เมื่อได้รับสารอาหารที่เพียงพอ จะทำให้พืชนั้นแข็งแรงและสามารถต่อสู้โรคต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

เอ็นดูเฮิร์บ ได้คิดค้น ศึกษา ทำการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ภายใต้แบรนด์ นกแก้วคิงพลัส เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกกระบวนการชีวิตพืช

นกแก้วคิงพลัส วัสดุปรับสมดุลดินจากธรรมชาติ ปรับปรุงคุณภาพดินให้มีชีวิต

ห้ามใช้ ผสม ปุ๋ยเคมี สูตรอื่น

ปรับสมดุลดินโดยรองก้นหลุม หรือหว่านในนาข้าว แปลงผัก อายุสั้นและพืชผักชนิดอื่น ๆ

ถ้าใช้รองก้นหลุมต้องใช้เฉพาะต้นกล้าที่พร้อมลงปลูก สามารถรองก้นหลุมพร้อมต้นกล้าได้เลย แต่เป็นเมล็ดพันธุ์ ขอให้ใช้ พลัส 14 ทำงานกับดินในหลุมก่อน 3-4 วัน

ห้ามใช้ ผสม ปุ๋ยเคมี สูตรอื่น

ให้ใช้สำหรับเร่งช่วงออกดอก หรือข้าวกำลังตั้งท้อง หรือกำลังจะเร่งหัวพวกมันฝรั่ง ข้าวโพด