องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดไว้ว่าการกินผักและผลไม้
อย่างน้อยวันละ 400 กรัม
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจและโรคมะเร็ง

.

หากเทียบง่ายๆ จะเท่ากับปริมาณ 4-6 ทัพพี

.

ผักสดและผลไม้ ไม่ควรเจาะจงกินชนิดใดชนิดเดียวซ้ำๆ
แต่ควรกินผักผลไม้ให้หลากหลาย
.
ถ้ากำลังวางแผน กินข้าวผักเป็นยา ให้กับครอบครัว
ใช้หลักนี้ในการคำนวณผักติดตู้เย็น ติดบ้านหรือที่ทำงาน
จะช่วยให้คนที่เรารักกินผักผลไม้ได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ