ความเป็นมา

“เอ็นดูเฮิร์บ”

เริ่มจากบริษัท ว. ธนทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยมามากกว่า 100 แบรนด์ ทั้งปุ๋ยเคมีแลอินทรีย์ มีฐานการผลิตที่สูงและมั่นคงล่าสุดนี้ได้ก่อตั้งบริษัท MTT ทรัพย์เจริญ จำกัด เป็นบริษัทย่อย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส่งออกต่างประเทศ นำโดยคุณมัณทิตา วงษ์พิทักษ์โรจน์ ผู้มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมการเกษตรมากกว่า 20 ปี

คุณมัณทิตา พบความจริงของเกษตรกรไทยที่ว่า เกษตรไทยมีเนื้อที่เอง ที่จริงแล้วสามารถสร้างรายได้จำนวนมากหรือสามารถใช้ชีวิตกินดีอยู่ดีได้ แต่สิ่งที่พบเห็นนั้นกลับตรงข้าม คือ เกษตรกรล้วนแต่ฐานะไม่ดี มีหนี้สินจำนวนมากซึ่งปัญหาเกิดจากคนกลางที่กดราคาและการดำเนินการปลูกพืชที่ใช้ต้นทุนสูง

คุณมัณทิตา จึงร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยในการลดต้นทุน, เพื่อความปลอดภัยทางผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยปราศจากสารเคมี ภายใต้แบรนด์ นกแก้วคิงส์พลัส นอกจากจะได้ผลผลิตที่น่าพึงพอใจแล้วยังสามารถลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดและปลอดภัยอย่าง 100%

ซึ่งผัก ผลไม้ หรือข้าวที่ได้มาจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกนั้น จะนำไปตรวจสอบสารพิษตกค้างในสถาบันที่มีความเชื่อถืออย่าง central lab thai เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรผู้ปลูกและผู้บริโภคผู้ซื้ออีกด้วย

ปัญหาต่อมาที่พบคือ ปัญหาที่เกษตรกรไม่มีตลาด คุณมัณฑิตา จึงได้ก่อตั้ง เอ็นดูเฮิร์บ ขึ้นมา เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้าเกษตรปลอดสารช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก นำคุณค่าจากเกษตรกรส่งมอบสู่ผู้บริโภค

โดยมีศรัทธาที่กล้ารอในหัวใจว่า ” ผู้ซื้อสึขภาพดี เกษตรกรมีความสุข “